Praktické informace

Home »  O Přílepském létu »  Praktické informace

Praktické informace platí jak pro velký Open Air koncert ale i pro další koncerty řízené Open Air Přílepské léto

AUTEM

Řidiči jsou povinni dbát při příjezdu i odjezdu pokynů pořadatelské služby (zelené vesty s nápisem „pořadatel, security, Přílepské léto“). Mimo parkoviště je zejména podél příjezdové cesty zakázáno parkování. Při jeho porušení hrozí odtažení vozidla. Součinnost při vjíždění vozidel zajišťuje Policie ČR.  Návštěvníci jsou povinni dodržovat řád.

BEZPEČNOST

Bezpečnostní dohled na festivalu bude zajišťovat bezpečnostní agentura. Bezpečností agentura má právo dožadovat se identifikačního náramku návštěvníka, zejména pokud není vidět. Má také právo v případě porušování provozního řádu návštěvníkovi odebrat ID pásku a vyzvat ho k odchodu. Služba kromě ochrany pořádku pomáhá tělesně postiženým návštěvníkům v rámci bezbariérového vstupu, zajišťuje součinnost ze zdravotníky  při zranění a součinnost při evakuaci. Bezpečnostní služba má právo provést u vstupu osobní prohlídku návštěvníka (zda nevnáší zakázané předměty). V areálu  kromě bezpečnostní služby operuje také několik policistů.

NEZAPOMENOUT DOMA

Občanský průkaz, průkaz pojištěnce, hygienické potřeby a peníze. Vhodné je také počítat s nepřízní počasí a přibalit si gumové boty (nebát se vzít přímo gumáky). Naopak v případě slunečného počasí vzít pokrývku hlavy a opalovací krém.

DROGY

Ve všech festivalových zónách platí zákaz konzumace veškerých drog, tj. zákonem stanovených omamných a psychotropních látek (jejich seznam je k dispozici v příloze nařízení vlády č. 467/2009 Sb.). Zákaz se nevztahuje na legální „drogy“, jako např.  tabákové výrobky. Upozorňujeme, že situaci v areálu monitoruje i Policie ČR

PŘÍLEPSKÁ ZONA

Festival je rozdělen do několika zón, v nichž je třeba se prokazovat ID páskou příslušné barvy a typu. ID pásku obdrží každá návštěvník u vstupu a je bezpodíměnečně nutná pro pohyb v návštěvnické zóně Open Air (hlavní část areálu). Mezi další zóny patří např. V.I.P. sekce, či backsatge zóna pro účinkující. Festivalové zóny jsou přehledně vyznačeny na mapě festivalu.

FOCENÍ / NATÁČENÍ

Jsme rádi, pořizujete-li si vzpomínkové fotky  z festivalu a to s jakýmkoliv fotografickým vybavením. Musíme však kontrolovat, zda nedochází k pořizování záznamu našich účinkujících (řada z umělců má tento zákaz ve smlouvách). Pokud tedy nejste akreditovaný fotograf a nechcete mít problémy z pořadately, vyvarujte se focení samotné hudební produkce, zejména pak používání externích blesků. Pokud jste profesionálním fotografem, máte reference z obdobných akcí a rádi byste fotili i u nás, zkuste požádat o vystavení akreditace na mailu prilepskeleto@seznam.cz. Pořizování audio/video záznamu je zakázáno všem návštěvníkům. Do areálu je ovšem zakázán vstup s profesionálním fotografickým zařízením (zrcadlovky, externí blesky) – jedná se o podmínkou vyplývající ze smluv s kapelami.

IDENTIFIKACE

Při prvním vstupu každý návštěvník obdrží ID pásku na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu Open Air. ID páska je cenina a při její ztrátě nevzniká nárok na vydání nové. Pokud je zjevně poškozená, ne však zcela přetržená, může být návštěvníkovi u vstupu na požádání vyměněna. ID náramky jsou z pružného materiálu a nemělo by dojít k jejich samovolné ztrátě. ID náramky jsou neprodejné a nepřenosné. Při jejich falšování bude dotyčný ihned předán Policii ČR.

INFO

V areálu festivalu je festivalový infostánek, kde vám rádi zodpovíme dotazy týkající se otevírací doby, bezpečnosti, zdravotnících, programu apod. V info stánku je k dispozici Open Air line-up (časový program účinkujících).

OBČERSTVENÍ

Na Open Air je připraven bohatý sortiment veškerého občerstvení (masa, sladkosti, vegetariánská kuchyně, čínská apod.). Stánky jsou soustředěny do gastrozóny areálu Open Air. Nápoje nabízíme ve velkokapacitních stanech, které jsou navíc i dobrým úkrytem před rozmary počasí. Na Open Air si proto neberte vlastní nápoje. U vstupu je budete muset zanechat.

ZÁKAZY

Do areálu platí přísný zákaz vnášení

a) Jakékoliv skleněné nádoby (včetně lahví), plechovek, PET lahve
b) hořlaviny, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně
c) předmětů ohrožující bezpečnost nebo zdraví (viz. Drogy)
d) laserová ukazovátka
e) magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…)

VSTUP

Areál otevíráme v pátek od 14:00 hod., v sobotu od 12:00 hod. Uzavřen bude nejpozději v 03:00 hod. následujícího dne. Návštěvníci poté musí na výzvu pořadatelské služby areál opustit.

PRVNÍ POMOC / PROVOZNÍ RÁD

V areálu Open Air operuje tým školených zdravotníků a k dispozici je plně vybavený vůz záchranné služby. V případě náhlých zdravotních problémů, úrazu či pocitu blížící se nevolnosti (bolesti břicha, koliky, úpalu apod.) okamžitě vyhledejte zdravotníky . Jejich stanoviště poznáte podle vozidla záchranky a je vyznačeno na mapě. Pro jejich rychlé přivolání můžete také kontaktovat kteréhokoliv z pořadatelů., či ochranky.

 

Veškerá pravidla jsou specifikována v provozním řádu Open Air a v provozním řádu festivalového parkoviště.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY / ZVÍŘATA

Veškeré nalezené věci uschováváme v našem Infostánku, na který se prosím obracejte. Na Open Air nedoporučujeme nosit cennosti. Nalezené věci (zejména mobily, peněženky, hodinky apod.), které si nikdo nevyzvedne, budou po skončení Open Air předány na Obecný úřad Přílepy. Můžete využít Open Air úschovnu.

Vstup do areálu se zvířaty je zakázán (včetně psů a koček).